MITTLIV konferansen

Invitasjon til Mitt Liv konferansen den 27. september på Oslo Plaza som markerer åpningen på den nasjonale Mitt Liv kampanjen for rettighetsfesting av BPA.

Bak kampanjen står Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og ULOBA, som har gått sammen for å fremme kravet
om individuell rettighetsfesting av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA).

last ned invitasjon og program

Konkurranse

Har du opplevd noe spesielt sammen med en av assistentene dine?

Mitt Liv-kampanjen leter nå etter Mitt Livs beste BPA-historie! Send inn din historie og fortell oss hvordan livet med BPA kan være på sitt beste! Mitt Liv-kampanjen plukker 3-5 historier som vil bli presentert på kampanjeseiden facebook.com/mittliv2010. Der blir det avstemming for å kåre
en vinner. Vinneren får en flott premie og et diplom!

last ned mer informasjon om konkuransen

Nye fraværsregler ivaretar kronikere og funksjonshemmede

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nye regler om elevers fravær i skolen. Her har de gjort en viktig endring, som ivaretar elever med funksjonshemminger eller kronisk sykdom.

Antallet fraværsdager som kan strykes fra vitnemålet reduseres fra 14 til 10, og det innføres tydeligere krav til dokumentasjon. De nye reglene innebærer at elevene i forbindelse med sykdom bare kan stryke fravær fra og med den fjerde sykedagen.

Elever med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom får likevel unntak fra dette og kan stryke fravær fra første sykedag.

– Vi er glad for at Kunnskapsdepartementet har tatt signalene fra FFO og våre medlemsorganisasjoner om at det er nødvendig å ha et regelverk som ivaretar elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. At vi nå har fått dette på plass er fantastisk og en seier for våre elever, sier rådgiver i FFO, Ove Helset på www.ffo.no.

Rehabiliteringskonferansen 2010

I oktober arrangerer Sunnaas sykehus HF sammen med Helse Sør-Øst RHF og Helsedirektoratet, Rehabiliteringskonferansen 2010 Tema for konferansen i år er Samhandlingsreformen – en koordinert oppgave- og funksjonsfordeling – hva skjer?

Årets konferanse vil ha fokus på planarbeidet for rehabilitering som områdesykehusene er i gang med og utvikling av koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering i kommunene.
Målet med konferansen er å samle alle aktører i rehabiliteringsfeltet til en todagers erfaringsutveksling, gi feltet oppmerksomhet og ikke minst gi motivasjon til videre godt samarbeid til beste for våre pasienter og brukere.

Målgruppen er ansatte og ledere i helseforetak, kommuner, private institusjoner, NAV og brukere.

Tid: 27. – 28. oktober
Sted: Hotell Arena, Lillestrøm
Pris: 900,-

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Orientering fra dialogmøte med brukergruppene ved Sunnaas HF 25 juni 2010

Det er nå bestemt at Sunnaas HF videreføres som eget helseforetak i nåværende form uten noen tidsdefinering.

Fra 1988 har det blitt lagt fram 5 Stortingsmeldinger om rehabiletering men ingenting har skjedd på området.
Sunnaas HF ønsker å få stempel som fagmyndighet innnenfor rehabileterin i HSØ (helse sørøst).

Referatene fra brukermøtene ved Sunnaas HF ligger på sykehusets hjemmesider.

Ønsket fra brukerorganisasjonene er bedre oppfølging fra kommunene etter at pasientene kommer hjem fra et rehabileteringsopphold ved Sunnas HF.
Mvh
Johnny G. Johansen

Jungehåndboka 2010 på nett

Nå har du tilgang til Jungelhåndboka 2010s nettversjon. Dette er et raskt og effektivt oppslagsverk, som kan benyttes gratis av alle.

– Hovedinnholdet er nå oppdatert, og vi jobber systematisk i dagene som kommer med å legge inn lenker og koblinger i teksten, slik at tilbudet blir best mulig for brukerne, sier Anne-Therese Sortebekk, jurist ved FFOs Rettighetssenter.

Gå til: www.ffo.no/jungelhandboka for å finne den elektronisk versjonen av Jungelhåndboka 2010.

Skattefradragsordningen videreføres

Regjeringen har besluttet å videreføre skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner.

I de siste ukene har det vært usikkerhet knyttet til skattefradragsordningen for gaver. Dette skyldes at ESA har besluttet at ordningen er i strid med EØS-avtalen.

Nå har regjeringen gjort det klart at ordningen videreføres.

– Denne ordningen har en sterk posisjon i de frivillige organisasjonene. Vi vil derfor utvide gavefradragsordningen slik ESA krever, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Det er flott at regjeringen har lyttet til innspillene fra frivilligheten og bestemt seg for å videreføre skattefradragsordningen. Ordningen har stor prinsipiell og økonomisk betydning for organisasjonene, og dette blir nå opprettholdt som i dag, sier Stian Slotterøy Johnsen.

les mer: www.frivillighetnorge.no