Stolthetsparaden 2010

ble arrangert i Oslo lørdag 12. juni.

Flere hundre personer, fra alle landsdeler, stillte opp i paraden og sørget for en tydelig markering i Oslos gater, fra Youngstorget til Universitetsplassen.

Hovedparolen i årets Stolthetsparade var: "Personlig assistanse må bli en rettighet nå".

Stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik, fikk paradens Stolthetspris.
Brandvik er første rullestolbruker på Stortinget og oppfordret paradedeltakerne til å gå inn i politikken.
– Noen andre tar makta, om du ikke gjør det, sa hun bl.a i sin takke tale

Les mer om paraden her: magasinet-selvsagt.no

Stolthetsparaden skal vise at funksjonshemmede både er sterke, stolte og godt synlige,
med budskap om at ethvert menneske skal være stolt av hva man er og hva man gjør.
Stolthetsparaden er ikke et demonstrasjonstog, men en parade, med positiv stemning, meningsytringer, smil og humør.