Overser du kompetanse? – Inspirasjonshefte som skal stimulere til å ansette flere med nedsatt funksjonsevne i staten.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Helsedirektoratet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har samarbeidet om inspirasjonshefte

Publikasjonen kan lastes ned her

Vellykket traineeprogram
På lanseringsseminaret 17. juni ble blant annet erfaringer som er gjort, i kjølvannet av de to statlige traineeprogrammene for funksjonshemmede, presentert av FAFO-forskerne Inger-Lise Skog Hansen og Kaja Reegård. De pekte blant annet på at interessen for traineestillingene var svært stor, og at mange søkte. Dette var også FFOs assisterende generalsekretær Jarl Ovesen opptatt av.

– I FFO spør ofte arbeidsgivere oss hvor alle de funksjonshemmede jobbsøkerne som vi snakker om egentlig er. De ser nemlig lite til dem i søknadsbunkene de får inn på jobbene som utlyses. Men til traineestillingene var altså søknadene mange. Det forteller noe om at funksjonshemmede jobbsøkere finnes der ute, og at motivasjonen for deltakelse i arbeidslivet er stor!, sier Jarl Ovesen på www.ffo.no