Informasjon om en viktig arena for kunnskap og nettverksbygging!

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) arrangerer jubileumskonferanse i Oslo 23. – 24. september 2010.
– Praksis, fagutvikling og forskning innen pasient- og pårørendeopplæring

Det vil være plenums- og parallellsesjoner innenfor temaene:

• Samhandling mellom helsetjeneste og brukerorganisasjoner
• Helsepedagogikk og medvirkningskompetanse
• Utviklingsarbeid innen feltet pasient og pårørendeopplæring
• Forskning og grunnlagstenking innen feltet

Konferansen blir åpnet av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

For mer informasjon og påmelding se www.mestring.no