Fagkveld om ulike diagnoser 17. juni 2010

Foredrag av professor Laurence Bindoff ved Haukeland Universitetssykehus.

Deltagere fra FFM Vestfold og FFM Buskerud.

Vestfold og Buskerud har i år inngått samarbeid om et par fagkvelder. Til høsten er det vår tur til å besøke Vestfold – det gleder vi oss til.

Bindoff tok for seg musklenes biologi. Han fortalte om bevegelsessystemet, hva slags muskulatur som finnes i kroppen, musklenes funksjon og arvestoff. Han beskrev hva som skjer når det oppstår en skade i arvestoffet og man får en nevromuskulær sykdom. (nedsatt muskelkraft, nedsatt utholdenhet, kramper, stivhet, smerter etc.) Noen nevromuskulære sykdommer kan også føre til ventilasjonssvikt, og vi fikk vite litt om symptomene når pustefunksjonen blir dårligere.

Ellers ble det satt fokus på de diagnosene deltagerne hadde ønsket å få høre litt om. Limb Girdles muskeldystrofi, Spinal muskelatrofi, Myastenia gravis, Dystrofia myotonica og Inklusjonslegememyositt.

Det ble stillt spørsmål fra salen, og temaet muskelsyke og behandlingsreiser til Syden ble tatt opp. Bindoff bekreftet at sol og varme utvilsomt har positiv effekt for mennesker med nevromuskulære sykdommer. Det gjenstår "bare" å kunne dokumentere det vitenskapelig, slik at vår gruppe også etterhvert kan få dekket utgifter til behandling i varmere strøk.

Vi fikk møte en engasjert og kunnskapsrik professor som snakket et språk vi forstod – og spedde på med humor innimellom. Vi takker for at han tok turen fra Bergen i ens ærend for å besøke oss! Han kommer gjerne tilbake ved en senere anledning, og det tilbudet kommer vi helt sikkert til å benytte oss av!