Underskriftskampanje: Skal syke ta regningen?

Budskapet er at Regjeringen ikke må fjerne særfradragsordningen for store sykdomsutgifter, slik en arbeidsgruppe har gått inn for. Underskriftskampanjen ber om at det isteden må sees på hvordan store sykdomsutgifter kan kompenseres på en bedre og mer rettferdig måte.

Skriv under på underskriftskampanjen her

Selve forslaget om å fjerne særfradraget for store sykdomsutgifter er nå sendt på høring, med høringsfrist 15. august. Både FFO og mange av FFOs medlemsorganisasjoner vil avgi høringsuttalelse i saken. Du kan lese hele rapporten der arbeidsgruppen går inn for å fjerne særfradragsordningen her.