Håndbok om helse- og sosialtjenestene i kommunene

Håndboka gir informasjon om hvilke helse- og sosialtjenester kommunene er forpliktet til å tilby sine innbyggere, og hvordan man kan gå fram for å søke om tjenestene. Den viser også brukernes rettigheter og plikter.

Facebook
Twitter
LinkedIn