FFOs jurister i nettprat på TV2 – Fikk storm av henvendelser

I slutten av mai satte TV2 Nyhetene søkelys på den svikten mange enkeltmennesker opplever i sitt møte med hjelpeapparatet. Funksjonshemmede og kronisk syke er overrepresentert blant disse. FFOs jurister stilte til nettmøte, og flommen av henvendelser viser nok engang at det er et stort udekket rettshjelpsbehov på dette området.

Til nettmøtet som varte i en time mottok FFOs jurister Anne Therese Sortebekk og Heidi Sørlig-Rogne ca. 350 spørsmål, men fikk kun tid til å svare på 43 av dem. Også i dagene etter nettmøte har juristene ved FFOs Rettighetssenter merket økt pågang av henvendelser.

– Det er mange som opplever å ikke få innfridd rettighetene sine i møte med hjelpeapparatet. Det er noe vi kjenner godt til gjennom arbeidet ved Rettighetssenteret. Men at påtrykket skulle være så stort som det var under nettmøtet på TV2 kom også overraskende på oss. Vi er redd dette bare er toppen av et isfjell, sier Anne Therese Sortebekk og Heidi Sørlie-Rogne.

Bakgrunnen for at TV2 Nyhetene har satt søkelys på enkeltmennesker som møter veggen i sitt møte med velferdssystemet er en spørreundersøkelse blant 18 av landets interesseorganisasjoner, som til sammen representerer en halv million mennesker med ulike diagnoser og hjelpebehov. Undersøkelsen viser en klar tendens: det offentlige hjelpeapparatet fungerer ikke godt nok.