Fra 1. juni får du frikortet automatisk i posten når du har betalt kr 1840,- i egenandeler.

Har du betalt mer, får du det tilbakebetalt automatisk. Den nye ordningen vil sikre at alle med rett til frikort får oppfylt rettigheten sin på en enklere måte.

Hvilke helsetjenester inngår?

I frikort-ordningen for egenandelstak 1 inngår følgende behandling og helsetjenester:

  • lege
  • psykolog
  • poliklinikk (sykehus)
  • røntgeninstitutt
  • pasientreiser
  • medisiner og utstyr på blå resept

Når du har fått frikortet, må du vise det frem for å slippe å betale egenandeler resten av kalenderåret.

Kan jeg få frikort?

Fra 1. juni 2010 får du som nevnt frikortet for egenandelstak 1 automatisk i posten innen tre uker etter at du betalt mer enn kr 1 840 i egenandeler.

Har du betalt mer, får du dette tilbakebetalt automatisk.

Viktig å huske

  • Unntak i 2010: Dersom du reiser til og fra undersøkelse og behandling, og kun betaler egenandel til drosjesjåføren eller annen transportør, har du rekvisisjon for pasientreisen. Den egenandelen du betaler når du reiser med rekvisisjon, blir ikke registrert automatisk i grunnlaget for frikort i 2010. Du må selv sende inn dokumentasjon for slike egenandeler til Helseforetakenes senter for pasientreiser, Enhet for egenandeler, postboks 2754, 3702 Skien. Benytt kvitteringskortet du får hos lege, annen behandler eller apotek. Husk å få transportøren til å kvittere på kvitteringskortets hvite del!
  • Utfør egenkontroll: Du får frikortet i posten sammen med en oversikt over alle egenandeler som er registrert på deg. Sammenlign disse opplysningene med ditt kvitteringskort eller kvitteringer, og kontroller at alle egenandelene er med.

Fakta om ny frikortordning

• Fra 1. juni 2010 får du frikortet automatisk i posten når du betalt kr 1840,- i egenandeler. Betaler du mer, får du det tilbakebetalt automatisk.

• Bruk kvitteringskortet som før og ta vare på kvitteringer for egenkontroll.

• 2010 er et overgangsår. Egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon blir ikke automatisk registrert. Send inn kvitteringer for denne type reiser til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. Adresse står på kvitteringskortet for 2010.

• En teknisk løsning fanger opp betalte egenandeler fra behandleroppgjørene som sendes inn til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Det er kun informasjon om beløp, type behandler og dato for behandling som registreres. Informasjon om diagnoser, medisiner eller helsetilstand registreres ikke.

• Du kan reservere deg mot den automatiske frikortordningen. Da må du selv ta ansvar for å samle kvitteringer og søke om frikort.

• Den nye ordningen gjelder ikke frikort for egenandelstak 2. Dette er for eksempel egenandeler for behandling hos fysioterapeut og enkelte former for tannsykdommer.

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) overtar utsendelsen av frikort fra NAV.

• Tromsø kommune innførte den nye frikortordningen allerede 1.januar 2010.

• Ring Frikorttelefonen 815 70 050 hvis du har spørsmål om frikort, ring Pasientreiser telefon 05515 hvis du har spørsmål om pasientreiser.