Vil fjerne særfradraget for høye sykdomsutgifter

Flertallet i en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet foreslår å fjerne skattefradraget som personer med kroniske sykdommer har i dag.

Dette er et forslag alle er misfornøyde med, og som vil ramme mange av gruppene FFO representerer hardt.

Dersom forslaget går igjennom vil kronisk syke med sykdomsutgifter som overstiger 9.180 kroner miste retten til å få fratrekk for disse utgiftene i forbindelse med skatteoppgjøret.

dag kan de som har utgifter på over 9.180 kroner i året få fratrekk fra disse utgiftene i forbindelse med skatteoppgjøret.

– Vi mener at arbeidsgruppen har misforstått sitt mandat fullstendig. Slik vi har oppfattet det skulle arbeidsgruppen jobbe for å gjøre ordningen mer enkel og treffsikker i forhold til målgruppene. Etter at et samlet Storting uttalte seg om arbeidsgruppens arbeid, oppfattet vi at de hadde samme vurdering som FFO. I stedet foreslår de altså nå å fjerne hele ordningen med skattefradrag, sier FFOs leder Knut Magne Ellingsen.

I dag er det rundt 60 000 personer som får dette særfradraget. Nå mener en gruppe fagfolk fra flere departement at det bør fjernes. De mener pengene heller bør brukes til generelle helseformål og tilskudd.

Arbeidsgruppen har vurdert om det var mulig å forenkle dagens særfradragsordning, men fant ingen løsning. Rapporten og forslaget fra arbeidsgruppen skal nå ut på høring.

FFO mener at en fjerning av særfradraget ikke er veien å gå.
– Man må fortsatt ha muligheten til å få skattefradrag for utgiftene de har ekstra på grunn av sin sykdom, sier Ellingsen til NRK.

Han viser også til at FFO ba om å få være med i arbeidsgruppen, men fikk avslag. I stedet ble FFO innkalt til et møte innledningsvis i arbeidet. Oppfordringer fra FFO og flere brukerorganisasjoner om å avholde møter med representanter fra brukerne også seinere i arbeidsgruppens arbeid ble ikke tatt til følge.

– Det hadde vært avgjørende viktig å ha med brukernes erfaringer i dette arbeidet, sier Ellingsen.

Torsdag 6. mai var en rekke av medlemsorganisasjonene samlet til et møte i FFO for å diskutere forslaget om å fjerne særfradraget for høye sykdomsutgifter.