– FFO ønsker innspill fra brukerne

FFO har samarbeidet med aktører innen luftfart og flyreiser gjennom kontaktforum for tilgjengelighet i fly (Flygruppa) siden 1992, uten at det har vært det store trøkket på dette fra flyselskaper og Avinors side. Nå tar Avinor tak i dette på en mer offensiv måte, og dedikerer en stilling til blant annet jobbing med tilrettelegging for personer med funksjonshemninger og kronisk sykdom, i nært samarbeid med brukerorganisasjonene.

– Gi din erfaring til FFO

FFO vil gjerne ha tilbakemeldinger på problematiske sider rundt flyreiser, og vil ta kontakt med medlemsorganisasjonene for å røyke ut disse. Enkeltpersoner kan også ta kontakt.

– I første omgang er vi mest interessert i opplevelser fra sikkerhetssjekken, siden det er tema for første møte over sommeren. Vi vil vite mest mulig om ulike problemstillinger – som å få med seg hjelpemidler, medisiner og annen utstyr gjennom sjekken, og andre problemer som metall som er operert inn i kroppen eller væskepose på magen.

Gi erfaringen din til Berit Therese Larsen, telefon 96 62 27 26, eller e-post berit.larsen(a)ffo.no