Seminar om Duchennes muskeldystrofi

Barnehabiliteringen ved Haukeland universitetssjukehus inviterer til seminar om munnhelse og munnfunksjon ved Duchennes muskeldystrofi i Bergen 25. mai 2010.

Før lunsj vil spesialtannlege Stefan Axelsson og spesialfysioterapeut Elise Stenersrød fra kompetansesenteret for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander (TAKO-senteret) holde forelesninger om tilstanden. Tema for forelesningene er:

  • Tann- og bittutvikling og munnhygiene ved Duchennes muskeldystrofi
  • Undersøkelse, behandling og vedlikehold av munnfunksjon ved Duchennes muskeldystrofi

Etter lunsj kan de som ønsker det avtale konsultasjon med Axelsson og Stenersrød for å undersøke bittforhold og munnmotorikk og få individuelle råd.

Målgruppe for seminaret er personer med diagnosen og dennes pårørende, tannleger, tannpleiere, fysioterapeuter, assistenter, spesialpedagoger og andre interesserte.

Interesserte kan melde seg på pr e-post til
Påmeldingsfrist er 10. mai.jorbre1@post.hfk.no

se program på: www.frambu.no

Facebook
Twitter
LinkedIn