BPA (brukerstyrt personlig assistanse) ordningen blir forsinket

Etter planen skulle retten til BPA inngå i den nye Helse- og omsorgsloven. Tirsdag 27.4.2010 kom pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet om utsettelsen

Mange funksjonshemmede må vente ennå lengre før de kan styre sin egen hverdag gjennom BPA

” – Jeg tar sikte på å legge fram begge lovene og en ny helse- og omsorgsplan for Stortinget før påske 2011, slik at de kan iverksettes fra 2012”, uttalte da helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Les: Pressemeldingen fra departementet

– Forslaget har blitt utsatt gjentatte ganger siden det ble fremmet i 2005. Dette er uverdig behandling av alle de som venter på muligheten til et verdig liv, sier forbundsleder Arne Lein på www.nhf.no.