Takkebrev til Marianne Wieser

Det er all grunn til å takke deg Marianne for den jobben hun har gjort for Foreningen for Muskelsyke gjennom disse årene. Derfor vil jeg på vegne av redaksjonskomiteen takke for den arbeidsinnsatsen du har lagt ned for tidsskriftet Muskelnytt gjennom 11 år.

Flere av medlemmene i komiteen har vært med i dette samarbeidet i flere år og har satt stor pris på din omgjengelighet og gjennomgående fagkunnskap som du har ført med deg inn i tidsskriftet. Dessuten har du vært en god rådgiver til sentralstyrer og på landsstyremøter når organisering og layout skulle diskuteres. At tidsskriftet for noen år siden fikk et nytt og bedre navn kan vi takka deg for, uten din bistand hadde nok FFM fortsatt sittet og grublet på at bladet ikke hadde et godt nok navn.

Da du ble ansatt som redaktør for 11 år siden hadde foreningen slitt med betydelig variasjon på tidsskriftets kvalitet. Foreningen hadde dårlig økonomi, men Landsmøtet var helt klar på at tidsskriftet skulle ha førsteprioritet med bakgrunn i det store behovet for kontakt mellom den enkelte medlem og sentralstyret/landsstyre. Du har gjort en uvurderlig jobb med å få tidsskriftet til å bli et spennende media samtidig som du har vært en god rådgiver når det har vært behov for endringer av layout og innhold. Muskelnytt har holdt en høy standard og kvalitet disse årene og medlemmer og abonnenter har uttrykt stor tilfredshet med bladet. Jeg har snakket med mange medlemmer og alle sammen har lovprist Muskelsnytt med å si at de har gledet seg til hver gang de fikk Muskelnytt i postkassen.

Takk Marianne, for godt utført arbeid for FFM! Redaksjonskomiteen vil takk deg for den ressurs du har vært for FFM disse årene. Du har gjennom alle årene gjort utrolig mye utover dine budsjetterte midler noe som ikke har kommet frem i noe regnskap. Du har vært veldig rasjonell i ditt arbeid samtidig som du har tenkt langsiktig når du har vært på reiser for å intervjue folk og/eller på møter. Du har gjennom årene fått mange venner i FFM og derfor ofte overnattet privat på dine reiser samtidig som du har innhentet stoff til bladet på en slik måte at du kunne få til hvert tidsskrift med minst mulig reiser. Du skal spesielt berømmes for det fokus du satte på muskelsyke barn både i hverdagslivet og fagstoff fra sentrale fagpersoner. FFM har all grunn til å takke deg for den gode kontakten Landsstyret/ sentralstyret og medlemmene har fått disse årene.
Redaksjonskomiteen ønsker deg lykke til med pensjonisttilværelsen og mange kreative år fremover.

Med hilsen

Redaksjonskomiteen (frem til 05.04.10)
Cecilie, Elisabeth, Hilde og Roy