Søke prosjektmidler fra Helse og rehabilitering (gjennom FFM) ?

Intern søknadsfrist i Foreningene for muskelsyke (FFM) er 15.mai 2010

Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av 27 helse- og rehabiliteringsorganisasjoner, som står bak TV-spillet Extra. Overskuddet fra spillet går til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. .

FFM er godkjent som søkerorganisasjon

Alle søknader må fremmes gjennom organisasjonen sentralt. Dette gjelder også søknader fra lokale lag og avdelinger og med evt. eksterne samarbeidspartnere. Organisasjonen sentralt vil være prosjekteier og må derfor vurdere søknadene ut fra egne målsettinger og krav til kvalitet. Organisasjonen sentralt koordinerer sine søknader og oversender disse til Helse og Rehabilitering.

Les mer: