Konferanse om genetiske syndromer og autismespektervansker

Frambu og Autismeenheten samarbeider om å arrangere en konferanse for forskere, klinikere og andre fagpersoner som arbeider med personer med genetiske syndromer og autismespekterforstyrrelser. Konferansen holdes i Oslo fra 30. til 31. august 2010.

Konferansen vil ha fokus på komorbiditet og overlappingen mellom genetiske syndromer og autismespekterforstyrrelser. I denne forbindelse vil flere av Frambus diagnoser vil omtalt i forelesningene:

  • Angelmans syndrom
  • Williams syndrom
  • Cri du Chat syndrom
  • Cornelia de Langes syndrom
  • Prader-Willis syndrom
  • Fragilt X-syndrom
  • Dystrofia myotonica

Mer informasjon på Frambu`s nettside