Rehabiliteringsaksjonens aksjonsperiode er over

Rehabiliteringsaksjonens aksjonsgruppe har besluttet å avvikle Rehabiliteringsaksjonen. Dette er i tråd med tilbakemeldingene fra flere av aksjonens støttespillere og konklusjonen på et møte brukerorganisasjonen har hatt om Rehabiliteringsaksjonens eventuelle framtid.

Sammen har vi skapt mye oppmerksomhet – både utenfor og innenfor Stortingets vegger – rundt den manglende satsingen på habilitering og rehabilitering. Det kan vi være stolte av.

At vi nå avvikler Rehabiliteringsaksjonen, betyr selvfølgelig ikke at kampen for habilitering og rehabilitering avblåses – bare at den får en annen form. Vi forutsetter at organisasjonene og virksomhetene fortsetter å kjempe videre til habilitering og rehabilitering virkelig har blitt et satsingsområde i mer enn ord. For mange av oss vil dette være en hovedsak i arbeidet med å påvirke Samhandlingsreformen.

Stortingets helse- og omsorgskomité er orientert om at Rehabiliteringsaksjonens aksjonsperiode er over. (Se vedlagte brev.) Komiteens medlemmer har også mottatt vedlagte plakatversjon av Rehabiliteringsaksjonens plattform. En innrammet versjon av denne vil bli overrakt til komiteens leder, Bent Høie, i nær framtid. Vi tar sikte på å omtale denne overrekkelsen som den øverste/siste nyhetssaken på Rehabiliteringsaksjonens nettsider.

Nettsidene www.rehabiliteringsaksjonen.no vil også i framtiden være tilgjengelige, men de vil ikke bli oppdatert. Det vil en av de nærmeste dagene gjøres en opprydding på sidene, slik at de framstår i ”historisk form”. Vi vil også fjerne organisasjonenes logoer, men ønsker å beholde oversikten over støttespillere. Det vil framgå at dette var aksjonens støttespillere per 19. april 2010.

Vi ønsker oss alle lykke til med den videre kampen for rehabilitering til alle som trenger det!
Vennlig hilsen aksjonsgruppa
ved Mona Johansen (918 27 542)