Redaktøren i Muskelnytt, Marianne Wieser har sluttet

Hun hadde et stort engasjement og en egen evne til å finne og presentere mangfoldet.

Den gode gamle redaktøren i Muskelnytt har sluttet. Det er rart, for Marianne Wieser skled rett inn i FFM-miljøet. Det er som om hun alltid har vært her og alltid ville være her. Barn, unge, voksne og eldre, alle ulike diagnoser, funksjonsnivå og livssituasjoner – Marianne var interessert i hver enkelt. Hun hadde et stort engasjement og en egen evne til å finne og presentere mangfoldet. Marianne har reist omkring i hele landet for å rapportere fra fylkesforeninger, kurs og samlinger. Kanskje er det hun som for tiden kjenner flest medlemmer i FFM.
Dette siste året var vi kollegaer, Marianne som redaktør og jeg som sekretær for Forskningsfondet, men vi har kjent hverandre i hele hennes redaktørperiode. Vi har sørget når noen har hatt det vondt og gledet oss over gode opplevelser.
De beste lykkeønskninger til deg, Marianne!
Tone I. Torp
Kollega