Troll 2010

Beitostølen helsesportsenter arrangerer i samarbeid med Forening For Muskelsyke et opphold for voksne mennesker med ulike former for muskelsykdommer i tidsrommet 13. september – 09. oktober 2010.

OBS! SØKNAD SENDES TIL FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (det står feil i brosjyren til Beitostølen)

T= Tålmodighet
R= Rehabilitering
O= Opplevelse
L= Likeverd
L= Livsglede

Hvem kan delta?

Målgruppen er voksne personer over 25 år med forskjellige former for muskel-
sykdommer.
De som trenger assistanse til daglig stell/gjøremål, må søke plass med egen
ledsager.

Tid

13. september – 09. oktober 2010

Søknad/inntak

Brukere mottas etter søknad fra lege. Det bør vedlegges relevante epikriser og/eller informasjon fra annet fagpersonell – for eksempel fysioterapeut, sosionom og eller lærer.
Vi benytter ikke søknadsskjema, og søknaden kan gjerne skrives i brevs form.

BHSS er en spesialisthelseinstitusjon. Endelig inntak avgjøres av medisinsk ansvarlig overlege på grunnlag av pasientrettighetslovens kapittel 2 om rett til helsehjelp.

Søknadsfrist: 20. mars 2010.

Søknad merket "Troll 2010" sendes:
Foreningen for Muskelsyke
Brynsveien 96
1352 Kolsås

FFM sender søknadene samlet til Beitostølen etter søknadsfristen er utgått.

Brosjyre kan lastes ned fra www.bhhs.no