Invitasjon til Tips- og erfaringssamling

Prosjekt Bare pisspreik – prate om å late vannet – inviterer til Tips- og erfaringssamling på Gardermoen fra 22. til 24. oktober 2010.

Vi inviterer personer med sjeldne nevromuskulære diagnoser, deres pårørende/assistenter og fagpersoner til samlingen. Påmeldingsfrist 15.09.2010. Deltakeravgift kr 500,- inkluderer reise og opphold, gjelder også for fagpersoner. Assistenter gratis.
NB Dersom du ser invitasjonen etter påmeldingsfristen, ber vi om at du tar kontakt. Det kan være plasser ledig.

Målsettingen med prosjekt er å finne flest mulig gode løsninger, hjelpemidler og teknikker for å tisse, når det er tungt og vanskelig å komme på og av toalettet. Prosjektet har fått navnet ”Bare pisspreik” for å alminneliggjøre og skape humor omkring et alvorlig tema.
Les mer i prosjektbeskrivelsen her

Bli med, så kan du stille dine spørsmål og/eller gi dine erfaringer videre. På samlingen vil du få vite hva fagpersoner anbefaler og hva muskelsyke har erfart. Alle de gode løsninger kan gi muskesyke økt livskvalitet. Dine kunnskaper vil i løpet av prosjektet bli samlet for presentasjon på nettsider, magasiner og brosjyrer. Dette er det første og største prosjekt i Foreningen for Muskelsykes historie, når det gjelder å innhente erfaringer om problemene, utfordringene og løsningene i forhold til å tisse.

Program

Påmeldingsskjema

Innholdet vil tilpasses mer for voksne i april og mer for unge i oktober. Prosjektet har fokus på muskelsyke mellom 12 og 65 år, men yngre og eldre kan også bidra og ha nytte av samlingene. Meld din interesse allerede nå. Ta gjerne kontakt med prosjektleder Tone I. Torp på e-post barepisspreik@ffm.no og telefon 95164848.

Velkommen til Bare pisspreik!