Informasjonsmateriell fra FFM, blant annet en reklamefilm

FFM har jobbet med å utvikle nytt informasjonsmateriell for å forbedre vår informasjon opp mot muskelsyke, pårørende og helsepersonell.

I samarbeid med Fondet for forskning om muskelsykdommer har vi produsert en ny reklamefilm for Fondet og foreningen. Den ble sendt på tv2 i julen, og vil bli sendt i påsken 2010.

Portrettintervjuer

I forbindelse med reklamefilmen har Fondet også produsert to portrettintervjuer som skal bidra til å spre kunnskap om det å leve med muskelsykdom.

Skyte fra hofta

Prosjektet ”Skyte fra hofta” produserte en likemannsfilm om fotografering når man har problemer med å løfte armene.

se filmene