Spennende forskning på CMT 2

I Buskerud finnes en stor slekt med hyppig forekomst av CMT 2. Denne familien er med i et forskningsprosjekt – laboratoriearbeidet drives ved avdeling for medisinsk genetikk i Tromsø. I sommer ble det sendt DNA prøver fra mange av familiemedlemmene til Tyskland for koblingsanalyser – og dataene har nå kommet i retur.

Man ser et avgrenset område som er interessant, men fortsatt relativt stort. Verken DNA området eller genene som befinner seg der er tidligere assosiert med CMT. Det gjenstår fortsatt mye arbeid med å snevre inn området og med å undersøke aktuelle gener. Arbeidet fremover foregår i Tromsø, og fra årsskiftet jobber èn person med prosjektet på full tid. Prosjektlederne håper å kunne komme med mer informasjon i løpet av 2010.