Siste nytt om Duchenne Muskeldystrofi – internasjonale retningslinjer for diagnostikk og oppfølging

4. desember 2009 ble Katharine Busby et al. sin reviewartikkel fra The Lancet sluppet. Artikkelen er en gjennomgang av anbefalt opplegg for diagnostisk utredning og oppfølging av pasienter med Duchenne Muskeldystrofi. Les artikkel på Nevromuskulært kompetansesenter