Kurs om medfødte muskelsykdommer

1. til 5. februar arrangerer Frambu kurs for personer med medfødte muskelsykdommer og deres pårørende og tjenesteytere. Søknadsfrist er 15. desember 2009.

Målgruppe:
Kurset retter seg mot personer som er født med muskelsykdom, som Merosin-defekt CMD, Fukyama muskeldystrofi, Muscle-eye-brain disease og Walker-Warburg syndrome, eller personer som fra nyfødtperioden har hatt muskelsykdom uten kjent diagnose og deres familie og tjenesteytere.

Les mer på www.frambu.no