Fra 1. januar skal busser være tilgjengelige

Samferdselsdepartementet har nylig kommet med en forskrift om universell utforming av busser. Det stilles krav om at alle nye busser skal ha plass for rullestol.

Samferdselsdepartementet har nylig kommet med en forskrift om universell utforming av busser. Det stilles krav om at alle nye busser skal ha plass for rullestol. Bussene skal ellers ha enten lavgulv og rampe, eller være utstyrt med heiseordninger. Forskriften omfatter ekspressbusser og forstadsbusser. For bybusser gjelder fra før egne regler om tilgjengelighet. Den nye forskriften gjelder for busser kjøpt etter 1. januar 2010.
Kravene gjelder også høyttaler, elektronisk tavle og utstyr for automatisk varsling av holdeplasser.
– I tillegg til tilgjengelige busser er også arbeidet med å gjøre holdeplasser, stasjoner og knutepunkt for kollektivtransporten mer tilgjengelig viktig. Men dette er ett viktig steg i den store og gradvise omleggingen til et mer tilgjengelig transportsystem sier Statssekretær Erik Lahnstein i samferdselsdepartementet i en pressemelding.

– Det er likevel positivt at en forskrift som stiller krav om universell utforming av busser nå er på plass. Det er nødvendig, og noe vi har ventet på, sier rådgiver i FFO Berit Therese Larsen på www.ffo.no, og fortsetter:
– Vi har også fått gjennomslag for at bussene skal være utstyrt med utvendig høyttaler som varsler om hvilken buss det er som kommer, noe som er viktig informasjon for synshemmede.

– Det som er viktig nå, er at forskriften følges og at man tar i bruk sanksjoner ved brudd på kravene. Det er også viktig at det utstyret som finnes faktisk brukes, noe FFO påpekte overfor statssekretæren på pressemøtet. Vi ser ofte at for eksempel varsling over høyttaler nedprioriteres til fordel for passasjerer som ønsker stille busser. Det skjer også at busser kjører forbi personer i rullestol, selv om de har utstyr for å få dem om bord i bussen. Slik kan det ikke være, avslutter Larsen.