Muskelnytt nr.4 2009

Tema trening

s. 4 Svett eller ikke – det er spørsmålet.

Nyttige dingser og glupe løsninger

s. 10 Gode råd om innredning av bolig

Arvelige ataksier, papareser med mer

s. 10 Å kjempe i motvind, brukererfaring
s. 12 Fagartikkel om Arvelige spinocerebellære lidelser
s. 13 Nye mutasjoner funnet – rapport fra et forskningsopphold i Paris
FFMU
s. 16 Soria Moria på min PC – Espen på vei til sitt drømmeyrke
s. 18 Styresiden

Reiser

s. 19 Norge på en grønnere og stillere måte
s. 20 Roma – byen for alle

Nasjonalt kompetansesenter for medfødte Muskelsykdommer

s. 23 Kompetansesenter – et skritt nærmere en avgjørelse

FFM Organisasjon

s. 24Tre stemmer fra en likemannshelg
s. 26 Nytt fra sentralstyret
s. 27 FFM Agder 20 år
s. 28 Nytt fra fylkene

Les hele Muskelnytt nr.4 2009 her