Fra 1. januar skal busser være tilgjengelige

Samferdselsdepartementet har nylig kommet med en forskrift om universell utforming av busser. Det stilles krav om at alle nye busser skal ha plass for rullestol.

Samferdselsdepartementet har nylig kommet med en forskrift om universell utforming av busser. Det stilles krav om at alle nye busser skal ha plass for rullestol. Bussene skal ellers ha enten lavgulv og rampe, eller være utstyrt med heiseordninger. Forskriften omfatter ekspressbusser og forstadsbusser. For bybusser gjelder fra før egne regler om tilgjengelighet. Den nye forskriften gjelder for busser kjøpt etter 1. januar 2010.
Kravene gjelder også høyttaler, elektronisk tavle og utstyr for automatisk varsling av holdeplasser.
– I tillegg til tilgjengelige busser er også arbeidet med å gjøre holdeplasser, stasjoner og knutepunkt for kollektivtransporten mer tilgjengelig viktig. Men dette er ett viktig steg i den store og gradvise omleggingen til et mer tilgjengelig transportsystem sier Statssekretær Erik Lahnstein i samferdselsdepartementet i en pressemelding.

– Det er likevel positivt at en forskrift som stiller krav om universell utforming av busser nå er på plass. Det er nødvendig, og noe vi har ventet på, sier rådgiver i FFO Berit Therese Larsen på www.ffo.no , og fortsetter:
– Vi har også fått gjennomslag for at bussene skal være utstyrt med utvendig høyttaler som varsler om hvilken buss det er som kommer, noe som er viktig informasjon for synshemmede.

– Det som er viktig nå, er at forskriften følges og at man tar i bruk sanksjoner ved brudd på kravene. Det er også viktig at det utstyret som finnes faktisk brukes, noe FFO påpekte overfor statssekretæren på pressemøtet. Vi ser ofte at for eksempel varsling over høyttaler nedprioriteres til fordel for passasjerer som ønsker stille busser. Det skjer også at busser kjører forbi personer i rullestol, selv om de har utstyr for å få dem om bord i bussen. Slik kan det ikke være, avslutter Larsen.

Kurs om medfødte muskelsykdommer

1. til 5. februar arrangerer Frambu kurs for personer med medfødte muskelsykdommer og deres pårørende og tjenesteytere. Søknadsfrist er 15. desember 2009.

Målgruppe:
Kurset retter seg mot personer som er født med muskelsykdom, som Merosin-defekt CMD, Fukyama muskeldystrofi, Muscle-eye-brain disease og Walker-Warburg syndrome, eller personer som fra nyfødtperioden har hatt muskelsykdom uten kjent diagnose og deres familie og tjenesteytere.

Les mer på www.frambu.no

Muskelnytt nr.4 2009

Tema trening

s. 4 Svett eller ikke – det er spørsmålet.

Nyttige dingser og glupe løsninger

s. 10 Gode råd om innredning av bolig

Arvelige ataksier, papareser med mer

s. 10 Å kjempe i motvind, brukererfaring
s. 12 Fagartikkel om Arvelige spinocerebellære lidelser
s. 13 Nye mutasjoner funnet – rapport fra et forskningsopphold i Paris
FFMU
s. 16 Soria Moria på min PC – Espen på vei til sitt drømmeyrke
s. 18 Styresiden

Reiser

s. 19 Norge på en grønnere og stillere måte
s. 20 Roma – byen for alle

Nasjonalt kompetansesenter for medfødte Muskelsykdommer

s. 23 Kompetansesenter – et skritt nærmere en avgjørelse

FFM Organisasjon

s. 24Tre stemmer fra en likemannshelg
s. 26 Nytt fra sentralstyret
s. 27 FFM Agder 20 år
s. 28 Nytt fra fylkene

Les hele Muskelnytt nr.4 2009 her

Bygg for alle

På Bygg for alle finner du informasjon om tilgjengeligheten i publikumsrommene i de fleste offentlige bygg som Statsbygg forvalter. Du kan se detaljer om de enkelte lokaler, og om mulige hindringer på veien til besøksmålet.

Besøk Bygg for alle