Klar tale fra FFO til Stoltenberg: – Dårlig ide å endre sykelønnsordningen

Onsdag 18.11.09 lanserte statsminister Jens Stoltenberg ideen om å la bedriftene betale mer av sykefraværet. Dette tror FFO er en dårlig ide, som vil føre til at det blir vanskeligere for grupper av funksjonshemmede og mennesker med kroniske sykdommer å få arbeid.

Advarer statsministeren
På vegne av landets kronisk syke og funksjonshemmede vil FFO sterkt advare statsministeren mot å gå videre med ideer som kan gjøre det enda vanskeligere å komme inn i arbeidslivet. De siste tallene fra SSB viser at 92 000 funksjonshemmede ønsker å komme i arbeid.

– FFO frykter at et forslag som legger opp til å ytterligere øke utgiftene for arbeidsgivere ved sykefravær vil skremme mange fra å ansette funksjonshemmede, og dermed forsterke de problemene denne gruppa har i dag med å få arbeid, sier generalsekretær Liv Arum i FFO

Vanskeliggjør sitt eget arbeid
FFO mener også at ideen som ble lansert på Gol 18. november vil fort kunne undergrave regjeringens eget arbeid med å utarbeide en strategi for økt yrkesdeltakelse for funksjonshemmede (Soria Moria II), i tillegg til at den vanskeliggjør arbeidet med å nå delmål II i IA-avtalen om å få flere funksjonshemmede i arbeid.

Ber om samtaler
Når statsministeren nå inviterer partene i arbeidslivet til å drøfte ideene nærmere er det både bra og nødvendig, men vi håper at også FFO som talerør for funksjonshemmede og kronisk syke i Norge får samme invitasjonen til samtaler før regjeringen lander. FFO har allerede sendt statsministeren et brev denne uken om det pågående arbeidet med en ny avtale om et Inkluderende Arbeidsliv.

– Tross alt er det våre grupper som blir hardest rammet om dette forslaget, som nå er fremmet, går fra ide til virkelighet, sier Arum.