Barnas Ridderuke – januar 2010

Barnas Ridderuke arrangeres på Beitostølen 17.-23. januar 2010. Påmeldingsfrist 251109

Hensikten med BARNAS RIDDERUKE er å gi et tilbud om skiløping til barn og unge med funksjonshemninger, særlig de som tidligere ikke har hatt så store muligheter til å gå på ski. Det blir lagt vekt på tilpasning av riktig utstyr og eventuelle hjelpemidler. Vi håper og tror at man gjennom et slikt arrangement kan bidra til å gjøre vinteren til en positiv årstid også for barn og unge med funksjonshemninger.

Hvem kan søke?
Uka er åpen for både nybegynnere og viderekommende. Vi tar først og fremst sikte på barn med fysiske funksjons-hemninger fra hele landet mellom 10-15 år. Det er en forutsetning at deltakerne kan nyttiggjøre seg skigåing (løype) som aktivitet, og har muligheter til å følge opp aktiviteten siden.

Program og påmeldingskjema på Beitostølen helsesportsenter