Pasientreiser

I løpet av høsten 2009 overtar helseforetakene de siste oppgavene som NAV i dag utfører innen pasientreiser. Dette er reiseplanlegging, informasjon om pasientreiser og saksbehandling av reiseoppgjør. Dette innebærer noen praktiske endringer for deg som pasient. Den viktigste endringen er at du selv skal fylle ut reiseregningsskjema og sende det til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS.
Du kan lese mer om dette på . Du kan også ringe ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515. www.pasientreiser.no

Her på nettsidene til NAV kan du finne din kommune og se når endringen gjelder for deg.