Muskelnytt nr.3 2009

s. 4 I dag skal vi vårrå stolt over oss sjøl

Reportasje fra Stolthetsparaden i Oslo

Fagkonferanse i Tromsø

s. 6 Fra forskning til brukerstemmer

s. 8 Sykdomsdialoger

s. 9 Ettertanker: Pasient, bruker – meg?

Skyte foto fra hofta

s. 10 Reportasje fra et kreativt kurs

FFMU

s. 12 Jeg tror jeg kan fly – rapport fra en eventyrlig Aktiv uke

s. 15 Styreliv

Barnesiden Flere som meg

s. 16 Vil du se huset mitt?

Huset vårt

s. 18 Familien Hugnes har bygget en lavenergibolig med universell utforming

Nyttige dingser og glupe løsninger

s. 20 Gode råd for av- og påkledning

Husmosaken

s. 23 Inge Husmo ble tilkjent BPA-timer for å kunne være far. Hva betyr saken for oss?

FFM Organisasjon

s. 24 Landsmøte 2009

s. 25 Velkommen til to nye medarbeidere

Moro på Beitostølen

s. 26 Muskelsyke barn fikk to elleville uker på BHSS

Les hele Muskelnytt nr.3 2009 her