Partienes svar på Rehabiliteringsaksjonens spørsmål

Alle partiene vil styrke habiliterings- og rehabiliteringstjenestene, men bare Høyre, KrF, FrP og Sp vil ha en opptrappingsplan som kan sikre at dette faktisk skjer. Det framgår av svarene Rehabiliteringsaksjonen har mottatt fra partilederne.

Spørsmålene Rehabiliteringsaksjonen stilte de sju stortingspartiene var:

Hva mener partiet kan være de viktigste virkemidlene for å sikre at habilitering og rehabilitering blir et satsingsområde?

Hvordan vil partiet bidra til at disse virkemidlene tas i bruk?

Hvordan vil partiet sikre brukernes rett til habilitering/rehabilitering?

Arbeiderpartiet og SV viser i sine svar til at Samhandlingsreformen vil styrke feltet. Det gjør også Senterpartiet, men Sp vil i tillegg ha en opptrappingsplan og lovfesting av ”ulike aktørenes ansvar og plikter til å gi tjenestene.”. KrF vil sikre rett til habilitering og rehabilitering gjennom en egen rehabiliteringslov. FrP vil også lovefeste retten til re-/habilitering.

Svarene fra partilederne kan du lese på Rehabiliteringsaksjonens nettsider