NOU 2007: 4 – Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre

I løpet av 2009 skal forslag til ny uførepensjon behandles i Stortinget.
Forslaget er å endre uførepensjon til uførestønad. I stedet for å få beregnet en uførepensjon etter folketrygdens regler, og skatte som pensjonist, skal man få en uførestønad og skatte som lønnstager.

Muskelnytt nr.3 2009

s. 4 I dag skal vi vårrå stolt over oss sjøl Reportasje fra Stolthetsparaden i Oslo Fagkonferanse i Tromsø s. 6 Fra forskning til brukerstemmer s. 8 Sykdomsdialoger s. 9 Ettertanker: … Les mer >>

Partienes svar på Rehabiliteringsaksjonens spørsmål

Alle partiene vil styrke habiliterings- og rehabiliteringstjenestene, men bare Høyre, KrF, FrP og Sp vil ha en opptrappingsplan som kan sikre at dette faktisk skjer. Det framgår av svarene Rehabiliteringsaksjonen har mottatt fra partilederne.