Kari Rosenkrantz-Olsen døde 29. juni 2009, 59 år gammel.

Kari har vært med i FFM i Buskeruds styre helt fra starten, de siste årene som varamedlem.

Hun har vært mye syk det siste halvåret, men da hun den 8. juni var på siste styremøte før ferien, ante vi lite om at det var siste gangen vi så henne. Hun ga uttrykk for at det var så fint å kjøre bil, få vind i håret og møte mennesker igjen.

Kari hadde SMA og har vært funksjonshemmet det meste av livet. Hun hadde stor livsglede, var tøff som få og hadde en enorm viljestyrke – og hun har lært oss at det går an å leve et rikt og godt liv til tross for store funksjonshemninger. Kari hilste hver eneste nye dag velkommen, helt til hun døde i sitt eget hjem forrige mandag.

Vi takker Kari for mange års trofast samarbeid, og føler med familien i sorgen.

For FFM i Buskerud

Gro Wold Kristiansen