Rehabiliteringsaksjonen demonstrerer igjen: – Mektig skuffet over løftebrudd!

Tid: Fredag 19. juni 2009, klokka 9.30-10.15
Sted: Foran Stortinget (Eidsvoll plass)

Tross fagre løfter forblir satsingen på habilitering og rehabilitering bare tomme ord. Revidert nasjonalbudsjett, som behandles 19. juni, endrer ikke på det. Det kan føles som regjeringen satser på en utmattelses­taktikk, men vi gir oss ikke! Det viser vi ved å stille opp med våre store «… bla, bla, bla …»-plakater igjen.

Les mer om demonstrasjonen på vedlagte "mobiliseringsplakat". Spre den videre via e-post. Skriv den gjerne ut og heng den opp på sentrale steder. Vi skal klare å mobilisere denne gangen også – nå i innspurten til valgkampen.

Aksjonsgruppa ønsker gode idéer til slagord, stunts, aktiviteter og gode appellanter. Vi trenger noen appellanter fra organisasjonene/virksomhetene som er med Rehabiliteringsaksjonen og kanskje også en "kjendis" som kan trekke media. Vi regner med at flere stortingspolitikere vil komme ut og si noe.

Vi deler vi ut «Rehabilitering NÅ!»-t-skjorter (så langt de rekker). Ta med egen hvis du har fra før. Blir det regn, deler vi ut regncaper. Plakater tar vi også med.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere lurer på.

Vennlig hilsen aksjonsgruppa
ved Mona Johansen (mobiltelefon 918 27 542)

Valgkampforberedende møte i Rehabiliteringsaksjonen

Tid: Fredag 19. juni kl. 11.00 (møtet starter med lunsj)
Sted: NETF, Lakkegt. 21, 0187 Oslo
Av hensyn til bestilling av lunsj, må vi be om påmelding innen utgangen av
mandag 15. juni til post@rehabiliteringsaksjonen.no eller SMS til 918 27 542.
Aksjonsgruppen i Rehabiliteringsaksjonen inviterer til planleggingsmøte etter demonstrasjonen foran Stortinget. Vi antar at demonstrasjonen er ferdig ca kl. 10.30, slik at møtet kan begynne kl. 11.00. Denne gangen møtes vi hos Norsk Ergoterapeutforbund, Lakkegaten 21, (rett opp for Grønlands torg ved siden av trafikkmaskinen).
Møtet er åpent for alle institusjoner, organisasjoner, miljøer og enkeltpersoner som er – eller ønsker å være – med i Rehabiliteringsaksjonen (se www.rehabiliteringsaksjonen.no).
Agenda
1. Evaluering av demonstrasjonen samme dag
• Frammøte
• Mediedekning (oppmøte)
• Appeller
• Annet
2. Status
• Oppfølgingen av Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering
• Tilslutning til Rehabiliteringsaksjonen
• Bruk av nettsiden
• Økonomi
• Annet
3. Forberedelser til valgkampen
Anita Engeset (NETF) og Arild Furuseth (Godthaab) har utarbeidet materiell som lokale arrangører av temamøter om re-/habilitering kan ha som en verktøykasse i forberedelse og gjennomføring. Materiellet sendes ut før møtet, slik at vi kan ha en gjennomgang og evt en bearbeidelse av utkastene i møtet.
4. Planlegging av det videre arbeidet
Velkommen!
Vi minner om at demonstrasjonen 19. juni er vår siste budsjettmarkering i denne stortingsperioden. Vi håper dere kan mobilisere riktig mange deltakere. La oss vise hva vi synes om den manglende satsingen på habilitering og rehabilitering!