FAGKVELD HJELPEMIDDELSENTRALEN 23.APRIL 2009

Torsdag 23. april besøkte vi hjelpemiddelsentralen i Buskerud.

Hjelpemiddelsentralene har et overordnet koordinerende ansvar når det gjelder hjelpemidler. De samarbeider tett med kommunene.

Gunn Grønli og Heidi Biseth hadde lagt fagkvelden godt til rette for oss. Vi fikk en presentasjon av sentralen og de hadde laget en utstilling med ADL-hjelpemidler. (ADL-aktiviteter i dagliglivet) Vi fikk se alskens nyttige duppeditter, fra knappekneppere og korkåpnere til komfyrvakt og kognitive hjelpemidler.

Du kan lese mer om fagkvelden i neste Muskelnytt eller i M-posten som kommer i juni.

Vi hadde en lærerik og interessant kveld og takker hjelpemiddelsentralen for stor velvilje.