FFM Landsmøtet 2009 Muskeldagene 2009

Muskeldagene skal være samme helg som landsmøtet i Asker helgen 5 – 7 juni.

Årets landsmøte

finner sted i Asker helgen 5 – 7 juni. Fylkene har fått invitasjon, og frist for påmelding er 24 april. Dette gjelder både delegater og observatører.
Viktige saker som tas opp i år er vedtektene. Vi har fått inn mange innspill.
Saker som skal tas opp til landsmøtet må være sentralstyret i hende innen 24 april. Dette kan være forslag til politiske saker, ting man ønsker å endre, eller innspill til hva man ønsker FFM skal jobbe med i fremtiden. Disse sakene sendes til ffm@ffm.no.
Innspill til valgkomiteen sendes til toneinge@gmail.com
Sakspapirene vil bli sendt delegatene i slutten av april. De vil også bli lagt ut på nettet.

Muskeldagene 2009

Muskeldagene finner sted samme helg som landsmøtet. Denne gangen tilbyr vi to forskjellige kurs: Organisasjonskurs og ”Mer enn gjerne”; et for pårørende og et for muskelsyke. Alle kursene varer fra 4. – 7. juni. Programmet er lagt opp til at man kan være med på både kurs og landsmøtet.
Organisasjonskurset er et grunnleggende organisasjonskurs. Vi vil prøve å legge det opp etter hva folk ønsker å lære mer om, så det er fint hvis du skriver på påmeldingen hvilke tema du er interessert i.
”Mer enn gjerne” kursene har fokus på deltakelse – både i arbeid og i samfunnslivet. Deltakerne vil få info om rettigheter, muligheter og ikke minst, få utveksle erfaringer i forhold til det å delta. Det blir et kurs for muskelsyke og et for pårørende.
Deltakeravgift: Kurs og landsmøte inkl. reise og opphold 500.-
Påmeldingsfrist: 24. April

Påmeldingsskjema sendes ffm@ffm.no