Aktiv uke på Merket i Valdrers

Sett av tiden 5. august til 10. august 2009 allerede nå! Da går årets aktiv uke, for ungdom i alderen 16-35 år, av stabelen.

Da går årets aktiv uke, for ungdom i alderen 16-35 år, av stabelen. Alle som har vært med før, vet at dette er noe en bare må få med seg. Uken skal arrangeres på Merkene røde kors senter. Det ligger i Tisleidalen i Valdres, på fjellet mellom Fagernes og Gol. Merket ligger 750 meter over havet og bærer preg av det. Det blir spennende aktiviteter og mye moro.

Les mer om aktiv uke for ungdom her

Egenandelen er satt til kr 800,- per deltaker, og dette dekker reise og oppholdDu finner mer informasjon her: http://aktivuke2009.blogspot.com/ og i Muskelnytt.

Påmeldingsskjema får du fra
mtangre@online.no

FFM Landsmøtet 2009 Muskeldagene 2009

Muskeldagene skal være samme helg som landsmøtet i Asker helgen 5 – 7 juni.

Årets landsmøte

finner sted i Asker helgen 5 – 7 juni. Fylkene har fått invitasjon, og frist for påmelding er 24 april. Dette gjelder både delegater og observatører.
Viktige saker som tas opp i år er vedtektene. Vi har fått inn mange innspill.
Saker som skal tas opp til landsmøtet må være sentralstyret i hende innen 24 april. Dette kan være forslag til politiske saker, ting man ønsker å endre, eller innspill til hva man ønsker FFM skal jobbe med i fremtiden. Disse sakene sendes til ffm@ffm.no.
Innspill til valgkomiteen sendes til toneinge@gmail.com
Sakspapirene vil bli sendt delegatene i slutten av april. De vil også bli lagt ut på nettet.

Muskeldagene 2009

Muskeldagene finner sted samme helg som landsmøtet. Denne gangen tilbyr vi to forskjellige kurs: Organisasjonskurs og ”Mer enn gjerne”; et for pårørende og et for muskelsyke. Alle kursene varer fra 4. – 7. juni. Programmet er lagt opp til at man kan være med på både kurs og landsmøtet.
Organisasjonskurset er et grunnleggende organisasjonskurs. Vi vil prøve å legge det opp etter hva folk ønsker å lære mer om, så det er fint hvis du skriver på påmeldingen hvilke tema du er interessert i.
”Mer enn gjerne” kursene har fokus på deltakelse – både i arbeid og i samfunnslivet. Deltakerne vil få info om rettigheter, muligheter og ikke minst, få utveksle erfaringer i forhold til det å delta. Det blir et kurs for muskelsyke og et for pårørende.
Deltakeravgift: Kurs og landsmøte inkl. reise og opphold 500.-
Påmeldingsfrist: 24. April

Påmeldingsskjema sendes ffm@ffm.no

FFM 40 år