NY BANCO-MILLION TIL VELDEDIGHET (pressemelding 13.februar)

Ny Banco-million til veldedighet (Oslo, 13. februar) Finanskrise til tross; Alfred Berg-fondet Banco Humanfond deler som vanlig ut 2 prosent av fondskapitalen til veldedige organisasjoner. I disse dager fordeles rundt én million kroner fra fondets andelseiere.

Den årlige Humanfond-utdelingen har blitt en institusjon blant norske idéelle organisasjoner. Årets utdeling er den niende på rad, og totalt har fondet bidratt med 11,3 millioner kroner på disse årene. Årets utdelingsbeløp er på 967.000 kroner, og fordeles med ulike beløp til 48 ulike idéelle virksomheter (se vedlegg s. 2).

– Det er beundringsverdig at en lang rekke privatpersoner og virksomheter stilltiende år etter år donerer betydelige summer gjennom å ha investert i fondet. 2008 var et år da aksjemarkedet mer enn halverte seg. Til tross for at finanskrisen rammet alle som investerer i aksjer, ser givergleden ut til å være like sterk som ett år tidligere, sier Bente Thomassen, leder for Banco-fondene i Alfred Berg.

Når fondssparere tegner andeler i Banco Humanfond, blir de samtidig bedt om å velge hvilken veldedig organisasjon de ønsker å støtte gjennom den årlige Banco-utdelingen. Pengene organisasjonene mottar er forvaltet etter de strenge etiske forvaltningsprinsippene som er inntatt i fondsvedtektene. Fondet investerer i hovedsak i norske aksjer, men har også til tider en viss andel i utenlandske aksjer.

Les hele pressemeldingen her

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bente Thomassen, leder for Banco-fondene i Alfred Berg Kapitalforvaltning, tlf. 22 00 51 90/ 916 32 390