NSB, FLYTOGET OG NOEN BUSSELSKAPER HAR I DAG AKSEPTERT ORDNINGEN MED LEDSAGERBEVIS (30.1.09)

Ett krav fra FFO til neste års statsbudsjett er at ordningen blir obligatorisk for alle typer transportmidler. – Dette vil gi flere funksjonshemmede mulighet til å reise, og bidra til mer forutsigbarhet for den enkelte, sier rådgiver Berit Therese Larsen i FFO.

Dette vil gi flere funksjonshemmede mulighet til å reise, og bidra til mer forutsigbarhet for den enkelte, sier rådgiver Berit Therese Larsen i FFO.

Ledsagerbevisordningen er i dag til utredning i Samferdselsdepartementet. FFO har i lengre tid påpekt at det mangler en helhetlig ordning på området innenfor de ulike transportsystemene. Uavhengig av departementets utredning, og videre arbeid, har funksjonshemmede med ledsagerbevis behov for større forutsigbarhet ved reiser.

Kilde: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon