Jeg heter Einar Løberg og er 50 år

og single. Jeg har vært muskelsyk fra fødselen av og har så langt ikke fått noen sikker diagnose.

Jeg har vært medlem i foreningen for muskelsyke i 12 år og ble tidligere i vår valgt inn i styret som studieveileder for Oslo/Akershus avdelingen.

Det som kjennetegner tilstanden er korte muskler og sener og nedsatt muskelstyrke. Særlig har korte akhilles sener forårsaket mye strev opp gjennom livet. Jeg har hatt flere operasjoner hvor disse er blitt forlenget og det har gitt positive resultater, og har bidratt til at jeg ikke har blitt bundet til rullestol. Sykdommen forverret seg for 5 år siden etter å ha vært stabil i en årrekke. Merker at jeg ikke orker så mye som tidligere og at jeg nå må rasjonere med kreftene og tenke energi økonomisk. Var i full jobb på Radiumhospitalet på avdelingen for Medisinsk Informatikk inntil for 3 år siden men er nå fullt uføretrygdet.

Jeg har imidlertid beholdt kontakten med jobben og har fortsatt kontorplass. Jeg jobber nå som doktorgrads stipendiat 50 prosent av tiden. Veksler litt mellom å jobbe der og hjemme.

Jeg jobber på radiumhospitalet hvor jeg for tiden er doktor grads stipendiat. Min oppgave er å analysere mikroskopi bilder på digital form i en datamaskin. Disse bildene inneholder kreft celler som vi ønsker å skille ut fra resten av bildet. Jeg skal lage dataprogrammer som greier å skille ut disse cellene, denne prosessen kalles segmentering. Før jeg begynte på doktorgrads studiet jobbet jeg med lignende ting hvor det gjaldt å finne egenskaper ved celler som bestemte om de var friske, var i forstadiet til kreft eller var rene kreftceller.

Resten av tiden i uka prioriterer jeg trening. Går fast 3 ganger i uka på Østerås Fysioterapi hvor jeg trener 1.5 time og får fysioterapi i form av strekking av muskler og sener. Har alltid likt trening og fysisk utfoldelse og det bidrar til å holde muskelsykdommen i sjakk og å holde humøret oppe. Går veldig mye og da særlig på den tida av året hvor vær og føre tillater det. De siste 3 vintrene har jeg tilbrakt i et varmere klima på Lanzarote. Effekten på muskulaturen i et varmt klima er så avgjort mye bedre enn kulda her hjemme på vinterstid. Av interesser for øvrig liker jeg å reise rundt i den store verden når anledningen byr seg. Er ellers interessert i politikk, historie, vitenskap/teknologi.

Ha en fortsatt god dag

Einar

Kontakt: einarloe@online.no