FFM NYTT

Oktober og november har vært hektiske måneder i FFM. Det har skjedd mye, og vi har vært aktive, så her kommer en liten oppdatering!

Likemannskurs

FFM har mange dyktige likemenn, og de fortjente å få litt faglig påfyll. Helgen 9 – 11 oktober arrangerte derfor Likemannsutvalget et kurs med fokus på etikk og taushetsplikt. Inger Lund Pettersen var hyrt inn for å holde foredrag om tema, og fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Et meget vellykket kurs.
Til våren blir det kurs for nye likemenn, så hvis du har lyst til å bli likemann, kan du ta kontakt med for å få mer informasjon. Likemannsutvalget

Livsfasekurs

Livet består av mange livsfaser, disse påvirker vårt forhold til arbeid. Likemannsutvalget hadde satt av helgen 31 oktober – 2 november til å sette fokus på vårt forhold til arbeid, og de mulighetene vi har for å delta i samfunnet. Det var hyret inn flere foredragsholdere slik at både muskelsyke og pårørende fikk nyttige innspil og tanker i forholdt til hvordan man kan få en bedre hverdag. Energiøkonomisering, livskvalitet, valg, NAV, og prioriteringer var mange av temaene som ble trukket frem i løpet av helgen.

NMK

Lise Connelly og Bjørn Moen fra sentralstyret i FFM deltok på kontaktmøte med Helsedirektoratet. De fikk satt fokus på mye som er viktig for oss, og da spesielt arbeidet med et nasjonalt kompetansesenter for oss med nevromuskulære sykdommer. Til tross for at arbeidet for å få til dette har vart i flere år må vi nok fortsatt smører oss med tålmodighet. Nå venter vi på at Helse Vest skal komme med sin innstilling i saken. Uansett så skal vi fortsette å arbeide aktivt slik at vi får vårt eget kompetansesenter!

FFMU

Vår ungdomsorganisasjon er blitt 10år! Det ble feiret på Gardermoen 7 – 9 november. De har valgt et nytt styre bestående av leder Morten Tangre, nestleder Lene Henriksen, økonomiansvarlig Guro Skjetne, og styremedlemmene Stine Berre og Kristina Nilsen. Ny vara er Mathias Barth. Vi ønsker å ha et tettere samarbeid med dem. Det å ha en aktiv og nytenkende ungdomsorganisasjon er kjempeviktig for å få en vital voksen organisasjon.

"HVA MED OSS?"

I 2009 er det i Region Sør planlagt 5 samlivskurs for par, 2 oppfølgingskurs for par og 2 kurs for aleneforeldre. Kursene holdes på hotell og er ment som et pusterom og en inspirasjon i en krevende hverdag. Kursene starter fredag kveld og avsluttes søndag etter lunsj. Plassene tildeles fortløpende. Maks. 10 par pr. parkurs, 15 på aleneforeldrekurs.Egenandel kr. 1000,- pr. par, kr. 500,- pr. pers. for aleneforeldrekurs. Avlastning må ordnes selv.
Se også: www.hvamedoss.no
Påmelding til Grenland Familiekontor, Skien.
Kontaktpersoner: Bjørg Tofsland, tlf.: 35 50 58 70 e-post: bjorg.tofsland@bufetat.no eller
Kristin Askevold, tlf.: 35 50 58 70 e-post: kristin.askevold@bufetat.no
Til slutt vil vi i sentralstyret ønske dere alle en riktig god jul!
Med vennlig hilsen
Laila Bakke-Larsen
Leder
FFM