Flest mulig innspill ønskes

MediaLT holder på med et prosjekt der de skal teste om interaktivt læremateriell er universelt utformet. Brukergruppene i særlig fokus er synshemmede, dyslektikere og bevegelseshemmede. Det er selve kursinnholdet i læremateriellet de er interessert i. For eksempel hvordan ulike formater og fremgangsmåter for oppgaveløsning fungerer.

De trenger innspill fra brukere, fagmiljøer og lærere på hvilke erfaringer de har.

MediaLT forklarer nærmere:

Med "interaktivt læremateriell" mener vi at:

1. Brukeren kan minimum styre hva slags informasjon som blir presentert, for eksempel ved å:

a. Følge hyperlenker i et nettbasert opplegg

b. Velge hvordan man vil ha informasjon presentert: Lyd, video, animasjon, tekst etc.

2. Brukeren helst kan gjøre noe som han/hun får tilbakemelding på fra systemet, for eksempel

a. En test der brukeren får beskjed om det hun/han gjorde/svarte var riktig eller feil

Innspillene vil gi fokuspunkter i testingen, og problemområder og utfordringer å ta tak i i forhold til tilgjengelighet.

I tillegg til innspill, trenger vi også frivillige fra de tre brukergruppene til å være med å brukerteste interaktivt læremateriell.

Vi har i prosjektet valgt å fokusere på IKT-fag, og det meste av testmateriellet vil være kursmateriell på dette området. Så hvis noen trenger å lære mer om Internett, Microsoft Office og generell databruk, kan dette være en gylden anledning!

Kontakt UTIN-prosjektet på
Epost: miriam@medialt.no
Tlf: (+47) 97726774

Vi håper mange melder seg

Se mer på MediaLTs nettsider

eller gå direkte til prosjektsiden

På forhånd takk!

Vennlig hilsen,

Miriam Nes

MediaLT: www.medialt.no, 21 53 80 10, 977 26 774

Jerikoveien 22, 1067 Oslo