Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Muskelsyke og bilordningen

Styreformann Bjørn Moen ber de medlemmer som får problemer med søknad og avslag på kl 2 bil hos NAV om å vise til en dom i trygderetten. Dommen gjelder muskelsyke og bil og har blitt lagt til grunn for lignende saker. For nærmere informasjon kan Bjørn Moen kontaktes via FFMs sekretariat.

Click to listen highlighted text!