“Ergostart først & fremst” – et nytt magasin for funksjonshemmede, pårørende og fagpersonell

 

Nærmere syv hundre tusen mennesker har funksjonsnedsettelse i Norge.
Ergostart først & fremst er det første magasinet som henvender seg til denne delen av befolkningen. Ergostart først & fremst skriver i en pressemelding at de "har ingen offentlig eller organisasjonsmessig tilknytning, noe som gir oss større frihet. Tidskriftet har vært etterspurt fra både privatpersoner, fagpersonell, organisasjoner og det offentlige. Å skape debatt er en av pressens viktigste oppgaver, samt grave frem saker som er skjult for allmennheten. På denne arenaen skjer det mye, og enda mer er på gang."

Magasiner fåes også som lydfil og innlest på cd.

For nærmere informasjon se nettside