www.familienettet.no

(Karianne Grøstad Dewson) Torsdag 29. mars ble nettstedet www.familienettet.no åpnet av Prinsesse Märtha Louise, arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen og Trond Morten Osvold fra Handikappede Barns Foreldreforening.

Planleggingen av nettstedet startet som et prosjekt for ca 2 år siden. Det er blitt til gjennom samarbeid mellom enkeltbrukere, brukerrepresentanter fra FFO og SAFO, Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring, Sosial- og Helsedirektoratet, tidligere Rikstrygdeverket, samt fagpersoner med forskjellig bakgrunn og kompetanse.

Etter åpningssermonien fikk vi en grundig gjennomgang av nettstedet.
Familienettet er et nettsted for alle familier som har barn med nedsatt funksjonsevne. Formålet med nettstedet er at foreldre skal kunne finne all informasjon ved å starte på denne siden. Her finner man informasjon og trygderetter og kommunale kommunale ytelser.

Man kan søke på et tema, f.eks ”rettigheter” og så ”barnehagen”, da får man en artikkel, og informasjon om lover og forskrifter som omhandler dette. Det er en aktivitetskalender der brukerorganisasjoner, helseinstitusjoner osv, kan legge inn oversikt over kurs man kan melde seg på.

Det er også oversikt over feriesteder tilpasset personer med funksjonnedsettelser. Til mange av temaene er det brukerhistorier. Her er det ønskelig at vi skal bidra med nye historier som kan hjelpe andre som leser om temaene. Jo mer aktivt vi bruker dette nettstedet, jo bedre vil det nok bli. Med tilbakemeldinger fra oss brukere, vil det kanskje bli enda bedre. Så, send meldinger hvis det er noe du synes skulle vært annerledes.
I tillegg til informasjonsdelen på nettstedet , har familienettet.no både ”forum” og ”chat”. For å kunne benytte dette må man være logget inn. På forumet kan du legge igjen spørsmål, og andre har mulighet til å svare senere. På chat’en er det ”live” prating mellom personer som er logget inn. Vær klar over at det ikke er satt av ressurser til at fagpersoner skal svare på spørsmål i ”forum” og ”chat”.

Jeg gleder meg til å bruke nettstedet fremover. Det at jeg kan slå opp på vanlige temaer , og der få informasjonen om lover og forskrifter om dette, tror jeg jeg kan få veldig god nytte av i årene fremover.

Av: Karianne Dewson