Har du en diskrimineringssak?

 

Styremedlem Bjørn Moen sitter i brukerutvalget til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet etterlyser flere saker fra mennesker med nedsatt funksjonsevne som opplever diskriminering.

Moen har nettopp vært i et møte i brukerutvalget og forteller: – Det er mangel på saker, og jeg tror våre medlemmer sitter på en del saker som kunne vært prøvet i denne sammenheng. I alle fall er det viktig å få dette kjent. Ombudet selv er en informativ og grei dame å snakke med. Ombudet jobber nå med at funksjonshemmede skal få samme rettigheter i straffeloven son etniske og seksuell legning."

Les mer på ombudets nettsted

Moen nevner som eksempler på saker: – Jeg har fått avslag på jobb og visste jeg var best kvalifisert! – Jeg tok meg en tur på ”bar” men kom ikke inn med rullestol. Jeg ble nektet servering fordi, noen sa jeg var beruset…….men jeg var muskelsyk! Jeg kommer meg ikke inn på bussen, toget, etc…Hotell som ikke har handikapp rom, offentlige bygg som ikke har tilgang for rullestolbrukere osv. Dette var noen eksempler……… alle områder i samfunnet hvor funksjonshemmede ikke får like vilkår som friske.