Har du en diskrimineringssak?

 

Styremedlem Bjørn Moen sitter i brukerutvalget til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet etterlyser flere saker fra mennesker med nedsatt funksjonsevne som opplever diskriminering.

Moen har nettopp vært i et møte i brukerutvalget og forteller: – Det er mangel på saker, og jeg tror våre medlemmer sitter på en del saker som kunne vært prøvet i denne sammenheng. I alle fall er det viktig å få dette kjent. Ombudet selv er en informativ og grei dame å snakke med. Ombudet jobber nå med at funksjonshemmede skal få samme rettigheter i straffeloven son etniske og seksuell legning."

Les mer på ombudets nettsted

Moen nevner som eksempler på saker: – Jeg har fått avslag på jobb og visste jeg var best kvalifisert! – Jeg tok meg en tur på ”bar” men kom ikke inn med rullestol. Jeg ble nektet servering fordi, noen sa jeg var beruset…….men jeg var muskelsyk! Jeg kommer meg ikke inn på bussen, toget, etc…Hotell som ikke har handikapp rom, offentlige bygg som ikke har tilgang for rullestolbrukere osv. Dette var noen eksempler……… alle områder i samfunnet hvor funksjonshemmede ikke får like vilkår som friske.

 

Mye omtale av TV2 dokumentaren til Mari Storstein

Mandag 26. februar og søndag 4. mars viste TV2 dokumentaren "Jakten på Sylvia B" – en kristisk film om kommunenes IPLOS-registrering. Staten har gjort seg opp en mening om Mari, uten å spørre henne.

Med kamera på rullestolen jaktet Mari og storebroren hennes på helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad for å stille henne de samme intime spørsmålene som stilles til norske funksjonshemmede og for å få vite hva staten har registrert om Mari.

Se omtale av dokumentaren på nettavisen

Se dokumentaren på TV2s nett-tv

Varm anbefaling om likemannskurs

FFM medlemmet Svein-Anders Andersen var på FSs (Funksjonshemmedes studieforbund) likemannskurs i helgen og anbefaler det på det varmeste. Vi ba ham skrive om det slik at flere kan inspireres til å melde seg som likemann.

Vår likemannskoordinator heter Annie Olsen og vil du vite mer om FFMs likemannsarbeide tar du kontakt med Annie på annieo@online.no

Her følger Svein-Anders sin rapport fra kurset:

Et slag for Likemannsarbeid

Funksjonshemmedes Studieforbund i Buskerud holdt et kurs for likemenn videregående, helgen 2.-4.mars i Drammen, som jeg deltok i. De hadde fått med seg kursforeleser Sigvor Ljone som er Dipl. Gestaltterapeut. (GAS). Hun var en fabelaktig foreleser som fenget folket. Meget faglig dyktig; må bare oppleves.

Vi var 16 stykker fra forskjellige foreninger. Likemannsarbeide er viktig for å kunne hjelpe alle som måtte trenge det: Pårørende, søsken, venner. Og ikke minst den det gjelder som er blitt skadet eller som har fått en diagnose. Likemann er det å være et medmenneske på likt plan. En likemann er en som skal møte en annen person i sin nød og som trenger noen å snakke med.

Å være lytter
Det er et arbeide som fokuserer på det å være en lytter og ikke en rådgiver. En likemann kan tilby hjelp og tips som har hjulpet en selv. Likemannsarbeid er ”fredsarbeid”; en skal slutte fred med det som har skjedd og komme til det å godta den sykdommen eller skaden en har.

For å være likemann må en må tørre å treffe og snakke med andre. Vi er en stor ressurs av god kompetanse på erfaringer som kan være til hjelp for andre. ”Det å være likemann er givende”, sier de som er det.

Stikkord for en likemann
Jeg kan bare si at dette ser og høres spennende ut. Det å møte andre mennesker som en kan være til hjelp, støtte og trøst for. Stikkord for en likemann er: Empati, erfaring, lytte, tillit, grensesetting, kunnskap, håp, humor. Det er noe med det ”å være i Samme båt.” Som et hefte heter så fint om likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner.

Tenk grundig over dette og meld deg som likemann. Kontakt din fylkesforening og meld deg på et kurs. Trinn 1. og trinn 2. i Likemannsarbeid FS i FFO anbefales herved!

En bør kanskje se nærmere på hvordan en driver og fordeler et slikt arbeid slik at en gjør det lettere for folk å komme i kontakt med en likemann.

Erfaringer fra andre organisasjoner

Jeg hørte på kurset at Landsforeningen for trafikkskadde har et utvalg for likemannsarbeidet i fylkeslaget eller i lokallaget. Utvalget består av en i fra styret og en likemann. I tillegg har de et Likemannsforum, der flere likemenn i distriktet kommer sammen og prater om erfaringer og opplevelser i sin tjeneste. De har to treff i året. En slik organisering vil kunne høyne interessen og aktiviteten i likemannsgruppa.

Det skal også jobbes en del med å få tak i nye til tjenesten som likemenn.
Krav: En Likemann bør være ”ferdig” med sin egen sykehistorie, såpass at den ikke er til belastning. En må kunne håndtere andre mennesker verdig. En likemann bør ha gått på to kurs før den slippes fri i tjenesten.

Svein-Anders Andersen
Porsgrunn
Kontakt: sveiand@yahoo.no