Fradragsmuligheter for sydenreiser 04.01.2007

Skattedirektoratet gjør altfor lite for å fortelle om regelen som kan spare folk for tusenvis av kroner, sier jurist og nestleder i Statens råd for funksjonshemmede, Rune Stureson, til ukeavisen Klar Tale.
Stureson har i mange år holdt foredrag om disse rettighetene. Hans konklusjon er klar: Dette er ukjent for de aller fleste.

Bekrefter og innrømmer
Skattedirektoratet bekrefter reglene om ekstraordinære fradrag, og innrømmer at de ikke har informert spesielt om fradragsmuligheter i forbindelse med feriereiser.
– Det kan være mange forskjellige kostnader som følge av sykdom eller funksjonshemning, og vanskelig å nevne alle. Men det er beklagelig hvis mange skattebetalere ikke får nødvendige opplysninger. Derfor kan det være naturlig å ta med noe om feriereiser i neste utgave av vår Lignings-ABC, sier Marie Viken, seniorrådgiver i Skattedirektoratet.
Mer enn bandasjer
Rune Stureson sier at mange tror de bare kan få skattefradrag for utlegg til bandasjer og annet som har direkte å gjøre med sykdommen eller funksjonshemningen.
– Men rullestolbrukere kan for eksempel få skattefradrag hvis de må bo på et dyrere hotell for å få heis og handikaptoalett. Alt man må betale ekstra selv fordi man er funksjonhemmet eller kronisk syk, er fradragsberettiget, sier Rune Stureson.
De som må betale for mat, overnatting og billetter for en ledsager, kan trekke av også disse utgiftene på skatten. Flere forbund for funksjonshemmede bekrefter at få vet at ekstrautgifter på ferie kan gi skattefradrag.
– Jeg var ikke klar over dette selv. Så da regner jeg ikke med at så mange andre av medlemmene våre vet om det heller, sier generalsekretær Gunnar Haugsveen i Norges Blindeforbund.
Kvitteringer
Rune Stureson oppfordrer kronisk syke og funksjonhemmede til å ta vare på kvitteringer fra ferien. Da har du mulighet til å fremme krav til dekning av det du mener å ha hatt som ekstraordinære utgifter på grunn av sykdom eller funksjonshemning.
– Når du leverer selvangivelse meste år, kan du legge ved et brev der du krever å få ekstra skattefradrag for utgifter knyttet til sykdom eller svakhet. Brevet må inneholde navn og personnummer. Kvitteringene skal følge brevet, sier Rune Stureson.

FFM medlemmet Roy Staven har tidligere skrevet en utdypende artikkel om mulighetene for fradrag for muskelsyke i Muskelnytt. Du finner hans mal for vedlegget til selvangivelsen her