Ny kunnskap om ungdom og arbeid

Nordlandsforskning i Bodø avslutter i disse dager et forskningsprosjekt der man i en periode på fire år har fulgt 20 unge funksjonshemmede i fasen der utdanningen er i ferd med, eller nettopp er avsluttet, og utfordringen er å skaffe seg et fast arbeid.

I prosjektrapporten er et av hovedtemaene manglene og bøygene i både regelverk og forvaltning. Dette er en hovedårsak til at unge funksjonshemmede har vansker med å lykkes i overgangen mellom utdanning og arbeid.

Mer konkret hevder rapporten at lov- og regelverk, samt forvaltningens spilleregler ofte har mer å si i utformingen av tiltak og oppfølgingen av brukeren enn hensynet til selve brukeren.

FFO i referansegruppen

Rådgiver Stian Oen i FFO har deltatt i forskningsprosjektets referansegruppe.

-Når rapporten fra forskningsprosjektet foreligger, vil denne gi oss ny og verdifull kunnskap om en av de viktigste fasene i funksjonshemmede og kronisk sykes liv, sier han.

-Problemstillingene som angår unge funksjonshemmede i nettopp denne fasen av livet har vært forsøkt satt på dagsorden fra FFOs side i mange år, uten at vi har lykkes i særlig grad. Forhåpentligvis vil denne forskningsrapporten gi oss ny og forsterket argumentasjon for hvorfor det er så viktig at myndighetene kommer skikkelig på banen på dette feltet, håper Stian Oen.

Stortingsmelding i anmarsj

Regjeringen har varslet fremleggelsen av en bredt anlagt stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering i slutten av oktober. Overgangen mellom utdanning og arbeid og de særskilte utfordringene unge funksjonshemmede møter på her vil være ett av temaene FFO vil fokusere særskilt på i arbeidet med denne meldingen.

Kilde: FFO Nyhetsbrev